A list of Tolkien styled Orc names

I can’t remember exactly when, but once I stumbled into the website Orcs.ca. This site was a great resource for names for my orcs when I play World of Warcraft. Since the page seem to have gone offline, I’ve decided to make a copy of the list that used to be here: http://orcs.ca/orcsmain/resourcename.html

Abghat
Adgulg
Aghed
Agugh
Aguk
Almthu
Alog
Ambilge
Apaugh
Argha
Argigoth
Argug
Arpigig
Auhgan
Azhug
Bagdud
Baghig
Bahgigoth
Bandagh
Barfu
Bargulg
Baugh
Bidgug
Bildud
Bilge
Bog
Boghat
Bogugh
Borgan
Borug
Braugh
Brougha
Brugagh
Bruigig
Buadagh
Buggug
Builge
Buimghig
Bulgan
Bumhug
Buomaugh
Buordud
Burghed
Buugug
Cabugbu
Cagan
Carguk
Carthurg
Clog
Corgak
Crothu
Cubub
Cukgilug
Curbag
Dabub
Dakgorim
Dakgu
Dalthu
Darfu
Deakgu
Dergu
Derthag
Digdug
Diggu
Dilug
Ditgurat
Dorgarag
Dregu
Dretkag
Drigka
Drikdarok
Drutha
Dudagog
Dugarod
Dugorim
Duiltag
Durbag
Eagungad
Eggha
Eggugat
Egharod
Eghuglat
Eichelberbog
Ekganit
Epkagut
Ergoth
Ertguth
Ewkbanok
Fagdud
Faghig
Fandagh
Farfu
Farghed
Fargigoth
Farod
Faugh
Feldgulg
Fidgug
Filge
Fodagog
Fogugh
Fozhug
Frikug
Frug
Frukag
Fubdagog
Fudhagh
Fupgugh
Furbog
Futgarek
Gaakt
Garekk
Gelub
Gholug
Gilaktug
Ginug
Gnabadug
Gnadug
Gnalurg
Gnarg
Gnarlug
Gnorl
Gnorth
Gnoth
Gnurl
Golag
Golub
Gomatug
Gomoku
Gorgu
Gorlag
Grikug
Grug
Grukag
Grukk
Grung
Gruul
Guag
Gubdagog
Gudhagh
Gug
Gujarek
Gujek
Gujjab
Gulm
Gulrn
Gunaakt
Gunag
Gunug
Gurukk
Guthakug
Guthug
Gutjja
Hagob
Hagu
Hagub
Haguk
Hebub
Hegug
Hibub
Hig
Hogug
Hoknath
Hoknuk
Hokulk
Holkurg
Horknuth
Hrolkug
Hugagug
Hugmug
Hugolm
Ig
Igmut
Ignatz
Ignorg
Igubat
Igug
Igurg
Ikgnath
Ikkath
Inkathu
Inkathurg
Isagubat
Jogug
Jokgagu
Jolagh
Jorgagu
Jregh
Jreghug
Jugag
Jughog
Jughragh
Jukha
Jukkhag
Julakgh
Kabugbu
Kagan
Kaghed
Kahigig
Karfu
Karguk
Karrghed
Karrhig
Karthurg
Kebub
Kegigoth
Kegth
Kerghug
Kertug
Kilug
Klapdud
Klog
Klughig
Knagh
Knaraugh
Knodagh
Knorgh
Knuguk
Knurigig
Kodagog
Kog
Kogan
Komarod
Korgak
Korgulg
Koughat
Kraugug
Krilge
Krothu
Krouthu
Krugbu
Krugorim
Kubub
Kugbu
Kukgilug
Kulgha
Kupgugh
Kurbag
Kurmbag
Laghed
Lamgugh
Mabub
Magdud
Malthu
Marfu
Margulg
Mazhug
Meakgu
Mergigoth
Milug
Mudagog
Mugarod
Mughragh
Mugorim
Murbag
Naghat
Naghig
Naguk
Nahgigoth
Nakgu
Narfu
Nargulg
Narhbub
Narod
Neghed
Nehrakgu
Nildud
Nodagog
Nofhug
Nogugh
Nomgulg
Noogugh
Nugbu
Nughilug
Nulgha
Numhug
Nurbag
Nurghed
Oagungad
Oakgu
Obghat
Oggha
Oggugat
Ogharod
Oghuglat
Oguk
Ohomdud
Ohulhug
Oilug
Okganit
Olaghig
Olaugh
Olmthu
Olodagh
Olog
Omaghed
Ombilge
Omegugh
Omogulg
Omugug
Onog
Onubub
Onugug
Oodagh
Oogorim
Oogugbu
Oomigig
Opathu
Opaugh
Opeghat
Opilge
Opkagut
Opoguk
Oquagan
Orgha
Orgoth
Orgug
Orpigig
Ortguth
Otugbu
Ougha
Ougigoth
Ouhgan
Owkbanok
Paghorim
Pahgigoth
Pahgorim
Pakgu
Parfu
Pargu
Parhbub
Parod
Peghed
Pehrakgu
Pergu
Perthag
Pigdug
Piggu
Pitgurat
Podagog
Pofhug
Pomgulg
Poogugh
Porgarag
Pregu
Pretkag
Prigka
Prikdarok
Prutha
Pughilug
Puiltag
Purbag
Qog
Quadagh
Quilge
Quimghig
Quomaugh
Quordud
Quugug
Raghat
Raguk
Rakgu
Rarfu
Rebub
Rilug
Rodagog
Rogan
Romarod
Routhu
Rugbu
Rugorim
Rurbag
Rurigig
Sabub
Saghig
Sahgigoth
Sahgorim
Sakgu
Salthu
Saraugug
Sarfu
Sargulg
Sarhbub
Sarod
Sbghat
Seakgu
Sguk
Shomdud
Shulhug
Sildud
Silge
Silug
Sinsbog
Slaghig
Slapdud
Slaugh
Slodagh
Slog
Slughig
Smaghed
Smegugh
Smogulg
Snog
Snubub
Snugug
Sodagh
Sog
Sogorim
Sogugbu
Sogugh
Sombilge
Somigig
Sonagh
Sorgulg
Sornaraugh
Soughat
Spathu
Speghat
Spilge
Spoguk
Squagan
Stugbu
Sudagog
Sugarod
Sugbu
Sugha
Sugigoth
Sugorim
Suhgan
Sulgha
Sulmthu
Sumhug
Sunodagh
Sunuguk
Supaugh
Supgugh
Surbag
Surgha
Surghed
Surgug
Surpigig
Tagdud
Taghig
Tandagh
Tarfu
Targhed
Targigoth
Tarod
Taugh
Teldgulg
Tidgug
Tilge
Todagog
Tog
Toghat
Togugh
Torgan
Torug
Tozhug
Traugh
Trilug
Trougha
Trugagh
Truigig
Tuggug
Tulgan
Turbag
Turge
Ug
Ugghra
Uggug
Ughat
Ulgan
Ulmragha
Ulmrougha
Umhra
Umragig
Umruigig
Ungagh
Unrugagh
Urag
Uraugh
Urg
Urgan
Urghat
Urgran
Urlgan
Urmug
Urug
Urulg
Vabugbu
Vagan
Vagrungad
Vagungad
Vakgar
Vakgu
Vakmu
Valthurg
Vambag
Vamugbu
Varbu
Varbuk
Varfu
Vargan
Varguk
Varkgorim
Varthurg
Vegum
Vergu
Verlgu
Verthag
Verthurg
Vetorkag
Vidarok
Vigdolg
Vigdug
Viggu
Viggulm
Viguka
Vitgurat
Vitgut
Vlog
Vlorg
Vorgak
Vorgarag
Vothug
Vregu
Vretkag
Vrigka
Vrikdarok
Vrogak
Vrograg
Vrothu
Vruhag
Vrutha
Vubub
Vugub
Vuiltag
Vukgilug
Vultog
Vulug
Vurbag
Wakgut
Wanug
Wapkagut
Waruk
Wauktug
Wegub
Welub
Wholug
Wilaktug
Wingloug
Winug
Woabadug
Woggha
Woggugat
Wogharod
Woghuglat
Woglug
Wokganit
Womkug
Womrikug
Wonabadug
Worthag
Wraog
Wrug
Wrukag
Wrukaog
Wubdagog
Wudgh
Wudhagh
Wudugog
Wuglat
Wumanok
Wumkbanok
Wurgoth
Wurmha
Wurtguth
Wurthu
Wutgarek
Xaakt
Xago
Xagok
Xagu
Xaguk
Xarlug
Xarpug
Xegug
Xepug
Xig
Xnath
Xnaurl
Xnurl
Xoknath
Xokuk
Xolag
Xolkug
Xomath
Xomkug
Xomoku
Xonoth
Xorag
Xorakk
Xoroku
Xoruk
Xothkug
Xruul
Xuag
Xug
Xugaa
Xugag
Xugagug
Xugar
Xugarf
Xugha
Xugor
Xugug
Xujarek
Xuk
Xulgag
Xunaakt
Xunag
Xunug
Xurek
Xurl
Xurug
Xurukk
Xutag
Xuthakug
Xutjja
Yaghed
Yagnar
Yagnatz
Yahg
Yahigig
Yakgnath
Yakha
Yalakgh
Yargug
Yegigoth
Yegoth
Yerghug
Yerug
Ymafubag
Yokgagu
Yokgu
Yolmar
Yonkathu
Yregh
Yroh
Ysagubar
Yughragh
Yugug
Yukgnath
Yukha
Yulakgh
Yunkathu
Zabghat
Zabub
Zaghig
Zahgigoth
Zahgorim
Zalthu
Zaraugug
Zarfu
Zargulg
Zarhbub
Zarod
Zeakgu
Zguk
Zildud
Zilge
Zilug
Zinsbog
Zlapdud
Zlog
Zlughig
Zodagh
Zog
Zogugbu
Zogugh
Zombilge
Zonagh
Zorfu
Zorgulg
Zorhgigoth
Zornaraugh
Zoughat
Zudagog
Zugarod
Zugbu
Zugorim
Zuhgan
Zulgha
Zulmthu
Zumhug
Zunodagh
Zunuguk
Zupaugh
Zupgugh
Zurbag
Zurgha
Zurghed
Zurgug
Zurpigig